КВАЛИТЕТ, ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ВИЗИЈА- ЗА ПОДОБРА ЖИВОТНА СРЕДИНА

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КАНАЛИЗАЦИОНА, ВОДОВОДНА, ТОПЛОВОДНА, ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНА И КЛИМАТИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА НА КОМПЛЕКСНИ ОБЈЕКТИ.

ЕКОЛОШКИ, ДОЛГОТРАЈНИ И КВАЛИТЕТНИ СИСТЕМИ ЗА ВОДОВОД , КАНАЛИЗАЦИЈА, ГРЕЕЊЕ И ТОПЛОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА СЕ КЛУЧНИ ЗА ЗДРАВИТЕ ЗАЕДНИЦИ И БЕЗБЕДНАТА ОКОЛИНА. ОВЛАСТЕНИ ЗА НАЦИОНАЛНИ, КАКО И МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ, НАШИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ И ГРЕЕЊЕ СЕ ЛЕСНИ И БРЗИ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ, ТРААТ СО ДЕЦЕНИИ И ИМ ТРЕБА КОМПАРАТИВНО МАЛО ОДРЖУВАЊЕ.

Како ваш партнер, ние ви помагаме да планирате, дизајнирате и да пронајдете совршено соодветно за секој ваш проект. Ние нудиме целосни системски решенија од почеток до крај на процесот.

Основни дејности на АД ЕНЕРГОМОНТ Скопје:

ИЗВЕДУВАЊЕ НА АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

внатрешен и надворешен водовод со санитарни уреди

системи за водоснабдување со сите пратечки градежни објекти на населени места со пумпни станици и резервоари и хидрофорски построенја

топловодни канали

подстаници,и инсталација за внатрешно греење

Во нашата фирма постои и посебна Е.Е. за изведба на електроинсталации

Контакт

Барате детали за понуда?
Имате прашање?
Контактирајте не преку формата подолу.

Loading
Your message has been sent. Thank you!